Certifikát potvrdzujúci schopnosti k športovej masáži.